Postovi

Kralj žabac

Vuk, O.Lallemand i É.Thuillier

Otkrijte svoju unutarnju snagu, Brené Brown

Lanac, Adrian McKinty

Stvarni život, Adeline Dieudonne

Parovi u zatočeništvu, Esther Perel

Kornjačica i more, Becky Davies

Jedan savršeno običan dan, Beatrice Alemagna

Ledana, Minette Walters

Plač, Helen Fitzgerald