Postovi

Nabor u vremenu, Madeleine L'Engle

Ples na rubu, Marica Mirilov

Tvornica istine, Cody McFadyen

Fantastično sjajne žene koje su promijenile svijet, Kate Pankhurst

Žena na prozoru, A.J. Finn

Pet se rijeka srelo u šumovitoj dolini, Barney Norris

Opečen, Thomas Enger

Danski odgoj djece, Jessica Joelle Alexander & Iben Dissing Sandahl