Postovi

Sve što želiš da budem, Mindy Mejia

Moj (ne tako) savršeni život, Sophie Kinsella

Snježno sljepilo, Ragnar Jόnasson

Lažljivac među nama, Karen M. McManus