Postovi

Bal luđakinja, Victoria Mas

Neukroćena, Glennon Doyle

5 Tinovih savršenih rješenja, Chiara Piroddi

10 ideja za spas planeta, Giuseppe D'Anna

Crni gavrani, Ann Cleeves

Mali hotel na Islandu, Julie Caplin

Ego je neprijatelj, Ryan Holiday

Zašto su Francuskinje mlade i u pedesetima, Mylène Desclaux

Dobre vibracije, dobar život; Vex King

Pronađen, Erin Kinsley

Kuća na hridi, Lucy Clarke

Tiho Sunce, Petar Šušić

Godinu starija, godinu bolja; Caroline de Maigret & Sophie Mas

Damin gambit, Walter Tevis

Kći kralja močvare, Karen Dionne

Istinska ljubaznost, Houston Kraft

Sva čuda svijeta, Daniela Celli